Skip to content Skip to footer

SERVICES

Képzések

Képzések

Kulturális örökség felfedése, felkelteni kíváncsiságok.

Hozzáértő és tapasztalt világutazók által összeállított és vezetett túráink célja kulturális örökségek helyszíneinek feltárása, bemutatása, valamint az ezen értékek iránti kíváncsiság felkeltése. Nem csupán szokványos turista látogatásokat kínálunk. Túráinkat úgy terveztük, hogy a diákok elmerüljenek a helyi kultúrában. Saját szemükkel láthatnak jelentős műalkotásokat és történelmi helyszíneket, miközben mi történelmi hátteret és elemzést nyújtunk.

Bevezetés a művészettörténetbe

E bevezető művészettörténeti kurzus célja, hogy a kezdő hallgatók átfogó áttekintést kapjanak a művészet fejlődéséről az ókortól napjainkig. Megfejtjük a „korszakokat”, „mozgalmakat” és „-izmusokat”, amelyek alapján a nyugati művészettörténetet általában rendszerezik. A tanulók egy lebilincselő és informatív utazás során alapvető művészettörténeti ismereteket szereznek, beleértve a legfontosabb művészeti stílusokat, az ikonikus remekműveket és az azokat alakító társadalmi és kulturális összefüggéseket.

Haladó szintű művészettörténeti bevezetés

Ez a haladó szintű bevezető művészettörténeti kurzus olyan művészettörténeti alapismeretekkel rendelkező hallgatók számára készült, akik szeretnének mélyebben elmerülni a művészet szerteágazó világában. Az Advanced Placement (AP) nevű művészettörténeti tanterv mintájára ez a kurzus részletesebben követi nyomon a nyugati művészetek történetét, árnyaltan vizsgálva a művészeti stílusokat, a főbb művészeket és műalkotásokat, valamint az ezeket meghatározó összetett kulturális és történelmi összefüggéseket. A kritikai gondolkodás és az elmélyült elemzés elősegítésére összpontosítva ez a kurzus ideális továbblépés a kezdő tanulók számára, akik szeretnék a nyugati művészettörténet mélyebben megérteni.

Változó idők, változó művészet: a 19. századi művészet és vizuális kultúra

Ez a kurzus a társadalmi-politikai változások és az osztályokról, a munkáról, a nemekről, a fajról, a (poszt)kolonializmusról szóló viták, valamint a 19. századi művészet és vizuális kultúra közötti összetett kapcsolódási pontokat vizsgálja Európában (Franciaország, Németország, Nagy-Britannia) és Amerikában. A hangsúlyt a „modernitás”” versengő koncepcióira helyezzük, amelyeket a forradalmak és a nemzeti identitás, az iparosodás és a technológia, a városi társadalmi terek, valamint a művészeti formák változó megközelítéseinek tükrében vizsgálunk.

Olaszország lelkének formálódádása: az olasz reneszánsz 1250 és 1550 között

Ez a kurzus az olasz reneszánsz vizuális művészet és kultúra változó szerepének mélyreható feltárását kínálja a 13. század végi kezdetektől a barokkba való végső átmenetig. A kurzus olyan híres művészeken túl, mint Michelangelo és Raffaello, olyan kevésbé ismert művészeket is bemutat, akik kulcsszerepet játszottak a ma ismert itáliai reneszánsz kialakításában és formálásában. A vizuális elemzés, a történelmi kontextus és a kritikai vita kombinációján keresztül a hallgatók mélyreható ismereteket szereznek a művészettörténet ezen átalakító korszakáról és a modern világra gyakorolt tartós hatásáról.

Az elfeledett „nyugati művészet”: az orosz művészet 1750 és 1900 között

Ez a kurzus az 1750 és 1900 közötti orosz művészet magával ragadó világának mélyreható feltárását nyújtja, különös tekintettel azokra a befolyásos személyiségekre, köztük Ilja Repinre és Vaszilij Szurikovra, akik kitörölhetetlen nyomot hagytak ebben az átalakuló korszakban. A kurzus az Orosz Birodalom társadalmi-történelmi környezetének összefüggéseiben vizsgálja műveiket és mélyreható betekintést nyújt művészi hozzájárulásukba, valamint az orosz művészetre és a globális művészeti életre gyakorolt hatásukba.

A modernizmus felemelkedése és bukása: a 20. század művészete

A 20. század a kreativitás robbanásszerű fejlődését és az átalakulás felgyorsulását hozta a művészet világába. Ez a kurzus mélyrehatóan feltárja a különböző művészeti mozgalmakat, bemutatja a befolyásos művészeket és a forradalmi fejleményeket, amelyek e viharos és úttörő évszázadban meghatározták a művészeti életet. A stílus, a technika és az ideológia mélyreható változásaitól kezdve a művészeti produkciót alakító társadalmi, politikai és technológiai összefüggésekig a hallgatók átfogó ismereteket szereznek a 20. századi művészet gazdag szövetéről és megismerik a művészet színterét újradefiniáló „avantgárdot””.

"Amikor a művészet a városi kereskedelemmel és a reformációval találkozik: az északi reneszánsz (1400-1550)

Ez a kurzus a 15. és 16. századi festészet, szobrászat és grafika vizsgálatával foglalkozik Észak-Európára, nevezetesen Franciaországra, a Németalföldre, Németországra és Angliára kiterjedően. Különös hangsúlyt helyez e korszak kiemelkedő alakjaira, Jan van Eycktől és Rogier van der Weydentől Matthias Grunewaldig, Hieronymus Boschig, Albrecht Dürerig, Hans Holbeinig és Pieter Bruegelig. A tárgyalt témák között szerepel a kézművesség önreflexív és intellektuális művészeti formává (Kunst) válása, az olajfestmény mint úttörő médium fejlődése, a képzőművészet és a reformáció összefonódása, az olasz klasszicizmus hatása az északi régiókban, valamint a világi művészet megjelenése a városi társadalomban – beleértve a portrékat, tájképeket és a mindennapi élet jeleneteit.

Az aranykor: a 17. századi európai művészet

A kurzus a 17. századi városi és udvari kultúrák művészeti és építészeti eredményeinek összehasonlító elemzése köré szerveződik Flandriában, a Holland Köztársaságban, Franciaországban és Angliában. A vizsgált témák közé tartozik a királyi és udvari portréfestészet, beleértve olyan művészeket, mint Rubens, Van Dyck és Le Brun, valamint a holland középosztályt ábrázoló egyéni és polgári portréfestészet: olyan művészek munkái, mint Rembrandt és Hals. A kurzus emellett a zsánerfestészetet és a mindennapi életet ábrázoló képek elüzletiesedését is vizsgálja, Steen és Brouwer művei alapján. A kurzus feltárja, hogyan jön létre a holland mindennapi élet családi jeleneteinek ábrázolása olyan művészek munkáiban, mint Vermeer, Metsu és Ter Borch, és hogyan alakul ki a Poussin, Lorrain, Hobbema és Ruisdael nevével fémjelzett tájképfestészet, valamint hogyan fejlődik az építészet és a városi terek felhasználása a királyi hatalom – illetve időnként a vele szembeni ellenállás – kifejezéseként.

Művészet férfiak nélkül: Kiemelkedő női művészek a történelemben

Milyen a művészettörténet férfiak nélkül? Ez a kurzus a figyelmet érdemlő női művészek lebilincselő felfedezése, akik szembeszálltak koruk normáival és örökké tartó hatást gyakoroltak a művészet világára. Ez a kurzus olyan úttörő női művészek életébe és munkásságába tekint be a reneszánsztól a modern korig, akik megkérdőjelezték a konvenciókat, áttörték a korlátokat és gazdagították a művészeti életet. Sofonisba Anguissola reneszánsz ragyogásától Elizabeth Vigée Le Brun rokokó eleganciáján és Berthe Morisot és Mary Cassatt úttörő impresszionizmusán át Frida Kahlo, Georgia O’Keeffe és Eva Hesse innovatív és sokszínű hangjáig a hallgatók felfedezik ezeknek az úttörő nőknek az életét és művészetét.

Idegesítő állapotok: Művészet Bécsben és a weimari Németországban

Miközben a tántorgó Osztrák-Magyar Monarchia díszes homlokzatát toldozta-foltozta, az előkelő társaság pedig a gondokkal mit sem törődve keringőzött, a fin-de-siècle Bécsében új impulzusok forrongtak a felszín alatt. Gustav Klimt csillogó képeitől Oskar Kokoschka és Egon Schiele vizuális szorongásáig rengeteg elemezni való van a századforduló Bécsében. A határ túloldalán, a Weimari Köztársaságban szintén drasztikus társadalmi változások és a kulturális kifejezések szédítő sokfélesége tört felszínre. Újra felidézzük azt a viharos korszakot, amely egy évszázaddal ezelőtt mégis mércét állított a kreatív fejlődésnek: az expresszionizmust utolsó leheletétől a die Neue Sachlichkeit józan szemléletéig, a Bauhaus-irányzat mérföldköveit, az építészetet, festészetet, fotográfiát és a mozit. Minden benne volt ebben a termékeny, ellentmondásokban bővelkedő környezetben, ahol korántsem volt minden arany, ami fénylett.