Skip to content Skip to footer

SERVICES

Egyetemi szint

Szolgáltatásaink

Az egyetemi hallgatók számára...

Segítünk a leendő főiskolára, egyetemre jelentkezőknek kiválasztani az oktatási igényeiknek leginkább megfelelő intézményeket.

A hallgatóknak minden szinten – legyen az alap-, mester- vagy doktori képzés – és minden karon vagy képzési területen – legyen az bölcsészettudományi, társadalomtudományi, természettudományi, műszaki, kereskedelmi stb. szak – segítséget tudunk nyújtani.

01.Részvétel folyamata
02.Diplomatervezés
03.Szálláslehetőségek
04.Karrierlehetőségek
university 1

Folyamat

Bármely programot is választják, mindvégig közreműködünk a diákok jelentkezési folyamatában. A felvételt követően segítünk a diákoknak a szükséges vízum vagy tartózkodási engedély beszerzésében, a beiratkozást követően pedig segítséget nyújtunk a kurzusválasztásban, és folyamatos asszisztenciát nyújtunk.

A folyamat

Diplomatervezés

Tanulmányaik során folyamatos segítséget nyújtunk a hallgatóknak a kurzusválasztásban és a diplomatervezésben, hogy a hallgatók a végzettség megszerzéséhez szükséges minden követelménynek megfeleljenek.

university-img2
accomodation

Szálláslehetőségek

Lakhatás tekintetében a hallgatók választhatnak az adott egyetem kampuszán található kollégium vagy a kampuszon kívüli albérletek közül. A kanadai Vancouverben tanuló diákok az International Elite Education Corporation által működtetett diákszállón is lakhatnak.

Karrierlehetőségek

Tanulmányaik során és főleg tanulmányaik vége felé önkéntes munka-, illetve szakmai gyakorlati lehetőségekkel segítünk a hallgatóknak, hogy bővíthessék önéletrajzukat és növelhessék jövőbeli karrierlehetőségüket.

university 2

Diákjaink ide járnak...

Diákjaink ide járnak...